Cursus Bedrijfs Hulp Verlener

 

Algemeen

In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers,

conform de opgestelde eisen, op te leiden tot bedrijfshulpverlener.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

Personen die deel uit gaan maken van een BHV organisatie en hiervoor de BHV opleiding nodig hebben.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de cursus zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

18 jaar en medisch geschikt;

Kennis van de Nederlandse taal is vereist;

 

Aantal deelnemers

Aan de de cursus BedrijfsHulpVerlener kunnen maximaal 12 personen per dag deelnemen.

Deelname van verschillende bedrijven is mogelijk.

 

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat van het NIBHV.

 

Inhoud cursus:

Tijdens de cursus komen zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren.

Dit betekent kennisoverdracht en het toepassen van deze kennis in de praktijk doormiddel van oefenen.

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen.
- Eerste hulp, bewustzijnstoornissen, ademhalingsstoornissen, e.d.
- Bestrijding en beperking van een beginnende brand
- Ontruiming en het begeleiden van een ontruiming
- Communicatie, het melden van ongeval en/of brand
- Praktisch oefenen van werksituaties

Tarief

De kosten voor deelname aan de cursus BHV bedraagt 275,00 Euro excl. BTW per deelnemer.

De cursus is inclusief hand-outs en bijkomende informatie.

Op aanvraag leveren wij u een prijs voor een bedrijfsgerichte opleiding.

Indien u verdere informatie wenst neemt u dan contact op met Arbo Wereld op tel. 06-15052961